Граматы ХV-ХVІ стст. Вялікага княства Літоўскага

Граматы XV-XVI стст. Вялiкага княства Лiтоўскага

 

Привилей Новогрудской земле 1440 года

Агульназемскi прывiлей вялiкага князя Літоўскага Жыгімонта Казіміравіча 1506 года

Граматы (прывілеі) абласныя

Грамата вялікала князя Літоўскага Жыгімонта І сялянам Магілёўскай воласці (вытрымкі) 01.07.1536

Грамата караля і вялікага князя Жыгімонта І Старога сялянам-даннікам падняпроўскіх і задзвінскіх валасцей 02.10.1511

Пацвярджальны прывілей Полацкай зямлі 1547 года

Прывілей Полацкай зямлі 1511 года

Прывілей вялікага князя Літоўскага Казіміра 1447 года

Прывілей вялікага князя Літоўскага Аляксандра 1492 года