Акты Рэчы Паспалітай

Генрыкаўскiя артыкулы

3 пастановы Усеагульнай канфедэрацыі саслоўяў Рэчы Паспалітай аб складанні ў Вялікім княстве Літоўскім усіх рашэнняў толькі на польскай мове

Кардынальныя правы 1768 г.

Кардынальныя правы 1791 г.

Гарады нашыя Каралеўскія вольные ў дзяржавах Рэчы Паспалітай

Канстытуцыя Рэчы Паспалiтай 3 мая 1791 г. («Ustawa Rzadowa»)

Гродзенская Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 1793 г. («Prawa Kardynalne»)

Акты паўстання і вайны 1794 года:

25 марта. Универсал Т. Костюшко земянским генералам о начале восстания и формировании всеобщего ополчения

16 красавіка. Акт Шавельскага ваеннага саюза (канфедэрацыі)

24 красавіка. Акт паўстання правінцыі Вялікага княства Літоўскага

25 красавіка. Універсал у ваяводствы, паветы і вольныя месцы ВКЛ аб пачатку дзейнасці вярхоўнага кіраўніцтва паўстаннем [бел.]

27 красавіка. Адозва Найвышэйшага радовага савета да ваяводстваў, паветаў і галоўных гарадоў ВКЛ аб стварэнні органаў улады на месцах

31 красавіка. Адозва Вышэйшай рады літоўскага народа да земляробаў і сельскіх жыхароў [рус.] [бел.]

3 мая. Універсал Т. Касцюшкі аб канфіскацыі царкоўных каштоўнасцяў

9 мая. Універсал літоўскай рады аб рэкруцкім паборы

9 мая. Заклік віленскай рады да добраахвотных ахвераванняў

10 мая. Універсал Літоўскай рады аб пастаўцы стралкоў у войска

15 мая. Универсал депутации публичной безопасности виленской рады порядковым комиссиям восстания относительно поступления с тарговичанами и предателями

15 мая. Абвяшчэнне віленскай радай Вінярскага універсала Т. Касцюшкі ад 2 мая

8(17) мая. Воззвание Наивысшего совета литовского народа к униатам и неуниатам 

2(13) мая. Адозва літоўскай рады паўстання пад начальствам Т. Касцюшкі да рускіх салдат [рус.] [бел.]

(Около 14 июня. Оповещено в Вильно). 2 июня. Призыв Т. Костюшко к литовским обывателям и порядковым комиссиям о необходимости всеобщего ополчения

4 чэрвеня. Прадпісанне Найвышэйшай нарадовай рады аб паўсюднай арганізацыі парадкавых камісій

6-8 июня. Универсал Высшего народного совета о порядке сбора государственных денежных и натуральных налогов

10 чэрвеня. Развітальная дэкларацыя Вышэйшай віленскай рады

12 чэрвеня. Распараджэнне Найвышэйшага народнага савета аб надзвычайных эканамічных захадах

12 чэрвеня. Універсал Цэнтральнай дэпутацыі ВКЛ аб сваім складзе і першых дзеяннях

14 июня. Оповещение Центральной литовской депутации о немедленном сборе посполитого рушения

18 июня. Оглашение Центральной литовской депутации Полонецкого универсала Т. Костюшко об освобождении крестьян без земли на время участия их в восстании

30 верасня. Адозва Т. Касцюшкі да літоўскага войска з Гродна