/ / / / / 3 пастановы Усеагульнай канфедэрацыі саслоўяў Рэчы Паспалітай аб складанні ў Вялікім княстве Літоўскім усіх рашэнняў толькі на польскай мове

3 пастановы Усеагульнай канфедэрацыі саслоўяў Рэчы Паспалітай аб складанні ў Вялікім княстве Літоўскім усіх рашэнняў толькі на польскай мове

29.08.1696 г.

 3 ПАСТАНОВЫ ЎСЕАГУЛЬНАЙ КАНФЕДЭРАЦЫІ САСЛОЎЯЎ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
аб складанні ў Вялікім княстве Літоўскім усіх рашэнняў толькі на польскай мове

... 3 гэтага часу ўсе рашэнні павінны складацца на польскай мове; усе ранейшыя акты, запісы, рашэнні і паказанні захоўваюць сваю сілу...

***
Цытуецца ў адпаведнасці з тэкстам дакумента, змешчаным у выданні: 
Volumina Legum [Валюміна легум] T.V. Warszawa, 1860. S. 418

Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах: Са старажытных часоў да нашых дзён : вучэбны дапаможнік / А. Ф. Вішнеўскі, Я. А. Юхо; Акад. МУС.- Мінск, 1998.- С. 164.