11.03.2024

Экспресс-бюллетень законодательства Республики Беларусь за период с 29 февраля по 6 марта 2024 г.

Указы Президента Республики Беларусь

1/21156 (01.03.2024)
Аб устанаўленні юбілейнага медаля. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29 лютага 2024 г. № 75

Дакументам устанаўліваецца юбілейны медаль «80 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў», а таксама сцвярджаецца Палажэнне аб юбілейным медалі «80 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў», яго апісанне і ўзор пасведчання да гэтага медаля.

Так, юбілейным медалём «80 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» (юбілейны медаль) узнагароджваюцца:

 • ветэраны Вялікай Айчыннай вайны;
 • былыя вязні фашысцкіх лагераў, турмаў, гета і іншых месцаў прымусовага ўтрымання, створаных фашыстамі і іх саюзнікамі ў гады Другой сусветнай вайны;
 • замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць за межамі Рэспублікі Беларусь і непасрэдна прымалі ўдзел у баявых дзеяннях за вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны;
 • ваеннаслужачыя Узброеных Сіл, іншых войскаў і воінскіх фарміраванняў Рэспублікі Беларусь, работнікі дзяржаўных органаў і іншыя асобы, якія ўнеслі значны ўклад у героіка-патрыятычнае выхаванне грамадзян Рэспублікі Беларусь, увекавечанне памяці загінуўшых, арганізацыю мерапрыемстваў, прысвечаных 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Юбілейны медаль уручаюць:

 • Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь;
 • кіраўнікі дзяржаўных органаў або па іх даручэнні іх намеснікі ці кіраўнікі іншых дзяржаўных арганізацый;
 • кіраўнікі дыпламатычных прадстаўніцтваў Рэспублікі Беларусь або па іх даручэнні іншыя дыпламатычныя работнікі гэтых прадстаўніцтваў;
 • камандуючыя Ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны, сіламі спецыяльных аперацый Узброеных Сіл, войскамі аператыўных камандаванняў, начальнікі ваенных вучэбных устаноў, кіраўнікі арганізацый Узброеных Сіл;
 • камандзіры воінскіх часцей;
 • ваенныя камісары.

Асобам, якія ўзнагароджаны юбілейным медалём, выдаецца пасведчанне ўстаноўленага ўзору. Юбілейны медаль носіцца на левым баку грудзей адзення дзелавога стылю або форменнага адзення і пры наяўнасці іншых медалёў размяшчаецца пасля юбілейнага медаля «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў».

Указ уступіў у сілу 3 сакавіка 2024 г.

1/21259 (05.03.2024)
Об освобождении от налога на добавленную стоимость. Указ Президента Республики Беларусь от 4 марта 2024 г. № 77

Документом устанавливается, что при ввозе на территорию Республики Беларусь освобождаются от налога на добавленную стоимость технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, включенные в перечень технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, определяемый Советом Министров Республики Беларусь, аналоги которых не производятся в Республике Беларусь.

Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость указанных товаров является представление в таможенный орган (налоговый орган – при ввозе с территории государств – членов Евразийского экономического союза) заключения уполномоченного органа, определяемого Советом Министров Республики Беларусь, об отсутствии в Республике Беларусь производства аналогов технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему. Порядок выдачи заключения определяется законодательством об административных процедурах.

Согласно документу технологическое оборудование, ввезенное с освобождением от налога на добавленную стоимость, в течение одного года с даты его выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой (с даты его получения, указанной в транспортных (товаросопроводительных) документах, – для технологического оборудования, ввезенного с территории государств – членов Евразийского экономического союза) должно быть принято декларантом (плательщиком) к учету в качестве объектов основных средств.

Комплектующие и запасные части к технологическому оборудованию, ввезенные с освобождением от налога на добавленную стоимость, в течение шести месяцев с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой (с даты их получения, указанной в транспортных (товаросопроводительных) документах, – для комплектующих и запасных частей к технологическому оборудованию, ввезенных с территории государств – членов Евразийского экономического союза) должны быть использованы декларантом (плательщиком) при ремонте, модернизации, реставрации технологического оборудования, проведении иных аналогичных работ в отношении его.

Постановления Правительства Республики Беларусь

5/52847 (01.03.2024)
О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 31 июля 2023 г. № 241. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2024 г. № 131

Документом утверждается Положение о порядке осуществления финансово-экономической оценки, определения структуры финансирования, мониторинга и сопровождения реализации инвестиционных проектов (Положение).

Положением определяется порядок осуществления открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» (Банк развития):

 • финансово-экономической оценки инвестиционных проектов (финансово-экономическая оценка), в том числе порядок финансово-экономической оценки инвестиционных проектов на этапе бизнес-идеи (оценка бизнес-идеи);
 • определения структуры финансирования инвестиционных проектов (структурирование финансирования);
 • мониторинга реализации инвестиционных проектов;
 • сопровождения реализации инвестиционных проектов.

На платной основе осуществляются в соответствии с договором на оказание услуг, заключенным между:

 • инициатором и Банком развития, – проведение финансово-экономической оценки и структурирование финансирования;
 • инициатором и Банком развития, – проведение оценки бизнес-идеи;
 • инициатором, кредиторами, инвесторами и Банком развития, – сопровождение реализации инвестиционного проекта.

Результатом проведенной финансово-экономической оценки и структурирования финансирования является заключение Банка развития (заключение):

 • об эффективности, финансовой реализуемости инвестиционного проекта (за исключением инфраструктурного инвестиционного проекта);
 • о финансовой реализуемости инфраструктурного инвестиционного проекта.

Заключение действует со дня его подписания в течение одного года.

Инвестиционный проект признается финансово реализуемым при обеспечении инициатором соблюдения одновременно условий достаточности собственных, привлеченных и заемных средств для его финансирования в планируемые сроки, а также возможности исполнения обязательств по погашению задолженности в полном объеме и в установленный срок.

Инвестиционный проект признается эффективным при соответствии его параметров, рассчитанных согласно данным бизнес-плана инвестиционного проекта, следующим критериям:

 • динамический срок окупаемости инвестиций не превышает период, включающий средневзвешенный нормативный срок службы основных средств, вводимых по инвестиционному проекту, и период с начала вложения инвестиций до ввода объекта в эксплуатацию;
 • внутренняя норма доходности по инвестиционному проекту превышает значение ставки дисконтирования.

Нормативные правовые акты областных, Минского городского Советов депутатов, облисполкомов, Минского горисполкома

9/129646 (29.02.2024)
Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии. Решение Минского городского исполнительного комитета от 22 февраля 2024 г. № 701

9/129642 (29.02.2024)
О регулировании тарифов на коммунальные услуги. Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 19 февраля 2024 г. № 8-21

9/129643 (29.02.2024)
О регулировании тарифов на товары (работы, услуги). Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 19 февраля 2024 г. № 8-22

9/129664 (29.02.2024)
О регулировании тарифов на коммунальные услуги. Решение Витебского областного исполнительного комитета от 22 февраля 2024 г. № 120

9/129665 (29.02.2024)
О тарифах на услуги. Решение Витебского областного исполнительного комитета от 22 февраля 2024 г. № 130

9/129667 (01.03.2024)
Об изменении организации дорожного движения. Решение Витебского областного исполнительного комитета от 22 февраля 2024 г. № 125

9/129705 (04.03.2024)
О порядке проведения конкурсного отбора мероприятий в сфере цифрового развития. Решение Минского областного Совета депутатов от 22 февраля 2024 г. № 512

9/129706 (04.03.2024)
О регулировании цен (тарифов) на социально значимые товары (услуги). Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 20 февраля 2024 г. № 10-1

9/129707 (04.03.2024)
О передаче под охрану редкого биотопа. Решение Минского городского исполнительного комитета от 15 февраля 2024 г. № 617

9/129708 (04.03.2024)
О порядке проведения конкурсного отбора мероприятий в сфере цифрового развития. Решение Брестского областного Совета депутатов от 28 декабря 2023 г. № 445

9/129777 (06.03.2024)
О перечне бюджетных организаций, не обслуживаемых центрами. Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2024 г. № 10-12

(с) Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
При использовании материала ссылка на Национальный центр правовой информации Республики Беларусь обязательна!