Беларускія граматы і прывілеі ХІІІ-ХІV ст.ст.

Беларускiя граматы i прывiлеi XIII-XIV ст.ст.

Дагавор Смаленскага, Вiцебскага i Полацкага княствау з Рыгай, Готландскай замлей i нямецкiмi гарадамi 1229 года (Готландская рэдакцыя)

Дагавор Смаленскага, Вiцебскага i Полацкага княствау з Рыгай, Готландскай замлей i нямецкiмi гарадамi 1229 года (Рыжская рэдакцыя)

Дагаворная грамата князя Гердзеня з iнфлянцкiм магiстрам (Конрадам фон Мандэрнам) i гарадамi Рыгай, Полацкам i Вiцебскам 1263 года

Дагаворная грамата князя полацкага Iзяслава з iнфлянцкiм магiстрам i горадам Рыгай [каля 1265 г.]

Акт Крэўскай унii 1385 года (выдадзены ў Крэве 14 жнiуня 1385 года)

Прывiлей вялiкага князя Лiтоўскага i караля Польскага Уладзiслава (Ягайлы) 1387 года