1941

1941 год

З выступлення намесніка Cтаршыні Савета Народных Камісараў і Наркома замежных спраў СССР В.М. Молатава ў сувязі з нападзеннем Германіі на СССР

О военном положении: указ от 22 июня 1941 года

Пастанова ЦК КП(б)Б аб задачах партыйных арганізацый у сувязі з нападзеннем фашысцкай Германіі на СССР

Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей

Директива ЦК КП(б)Б № 1 «О переходе на подпольную работу парторганизаций районов, занятых врагом»

Директива ЦК КП(б)Б № 2 партийным, советским и комсомольским организациям по развертыванию партизанской войны в тылу врага

З дырэктывы СНК БССР і ЦК КП(б)Б «Усім абкомам, гаркомам, райкомам КП(6)Б, выканкомам абласных, гарадскіх і раённых Саветаў дэпутатаў працоўных аб арганізацыі атрадаў народнага апалчэння»

З ліста Першага сакратара ЦК КП(б)Б П.К. Панамарэнкі да кіраўнікоў БССР аб задачах ва ўмовах акупацыйнага рэжыму ў Беларусі

Нота НКЗС СССР пасольству Польшчы ў СССР з удакладненнем прынцыпаў польска-савецкіх пагадненняў у сувязі з прызывам у Чырвоную Армію савецкіх грамадзян – жыхароў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны

Пастанова ЦК КП(б)Б аб арганізацыі збору сродкаў у фонд абароны краіны