/ / / / / Пастанова Народнага Сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі за 27.03.1918

Пастанова Народнага Сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі за 27.03.1918

Пастанова Народнага Сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі за 27.03.1918

ПАСТАНОВА 
Народнага Сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі

Ад 27 сакавіка 1918 року № 134 
УРАДОВА

У выпауненя актау Споуняючаго Камітэту Рады Усебеларускаго Зьезду ад 9-га сакавіка 1918 року аб аповещеніі Беларускай Народнай Рэспублікі і Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ад 25 сакавіка 1918 року аб аповещенні нізалежнасьці Беларускай Народнай Рэспублікі, народны сэкрэтарыят аповещае усе без вынятку Урадовые установы краю, што з 9-га сакавіка гэтаго року яны зьяуляюцца Установамі Беларускай Народнай Рэспублікі і толькі ея іменем павінны выяуляць сваю працу.

Часовы Старшыня Сэкрэтарыята Б. Н. Р. Язэп Варонка

Сэкрэтар Справядлівасьці Е. Бялевіч

Загадчык Справаў Сэкрэтарыяту Л. Заяц-Зайцаў

М. Мінск Беларускі

***
582.1.01:032 — мк бел 
582.2.05:016 — мк рас

Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі: Фонд N 582 Дзяржаўнага Архіву Літвы («Рада Міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі») / Беларускі інстытут навукі й мастацтва, Таварыства беларускага пісьменства «Наша ніва»; Уклад.: Сяргей Шупа (уклад., падрыхтоўка тэксту, камент., пер.). — Вільня, Нью-Ёрк, Менск, Прага, 1998.

Т.1, кн. 1. — 1998. — С. 66.