Хроніка для газэтаў [за 3.04.1918]

Хроніка для газэтаў [за 3.04.1918]

Б?лорусский языкъ — Государственный.

Народный Секретаріать Б?лорусской Народной Республики принялъ постановленіе объ объявленіи б?лорусскаго языка государственнымъ и обязательнымъ языкомъ Республики. Національнымъ меньшинствамъ Б?лоруссіи предоставляется пользоваться своимъ языкомъ в оффиціальныхъ сношеніяхъ съ государственными учрежденіями. Вс? акты, документы и переписка правительственныхъ установленій должны совершаться на государственномъ б?лорусскомь язык?.

***

Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі: Фонд N 582 Дзяржаўнага Архіву Літвы («Рада Міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі») / Беларускі інстытут навукі й мастацтва, Таварыства беларускага пісьменства «Наша ніва»; Уклад.: Сяргей Шупа (уклад., падрыхтоўка тэксту, камент., пер.).- Вільня, Нью-Ёрк, Менск, Прага, 1998.

Т.1, кн. 1.- 1998.- С. 74.