Агульныя звесткi

Падзеі і жыццё людзей, што пражывалі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, непарыўна звязаны з грамадскімі адносінамі і прававымі нормамі, што дзейнічалі ў розныя гістарычныя перыяды. Таму так важна ведаць гісторыю права нашых продкаў. Веданне гісторыі, сваіх каранёў дапамагае асэнсаваць сучаснасць і зазірнуць у будучыню.

У сувязі з гэтым,  Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь і Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь прынялі рашэнне аб рэалізацыі праекта «Канстытуцыйнае права Беларусі». Мэтай работы з'яўляецца стварэнне банка даных крыніц канстытуцыйнага права: канстытуцый, якія мелі заканадаўчую сілу на этнічных землях Беларусі; канстытуцыйных законаў, міжнародна-прававых актаў, што з'яўляліся абавязковымі для Беларусі ў той ці іншы гістарычны перыяд; дзяржаўна-прававых актаў вышэйшых органаў улады і кіравання, органаў мясцовага самакіравання Беларусі; юрыдычнай літаратуры 10-21 стст.

Зрабіць гэта неабходна і для захавання гісторыка-прававой спадчыны, якая з'яўляецца неад'емнай часткай сусветнай культуры, і для забеспячэння далейшага развіцця юрыдычнай навукі і адукацыі, і для папулярызацыі ідэй верхавенства закона і дэмакратыі, і для роста прававой культуры грамадства як неабходных складальнікаў фарміравання прававой дзяржавы.

Выбар выканаўцаў вышэйназванага праекта не быў выпадковым. Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь з'яўляецца галоўным галіновым бібліятэчна-інфармацыйным цэнтрам і цэнтрам рэтраспектыўнай навукова-дапаможнай бібліяграфіі па праблемах дзяржавы і права краіны. Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь - цэнтральная дзяржаўная навукова-практычная ўстанова ў вобласці камп'ютарнага назапашвання, захавання, сістэматызацыі і прадастаўлення ў карыстанне эталоннай прававой інфармацыі, - мае вялікі вопыт работы з прававой інфармацыяй, інфармацыйна-пошукавымі сістэмамі і Інтэрнет-тэхналогіямі.

Галоўная задача праекта - забяспечыць шырокі бесперашкодны доступ усім жадаючым да гістарычных матэрыялаў. Улічваючы, што дакументы маюць высокую гістарычную каштоўнасць і адчуваюць патрэбу ў пэўных умовах захавання і карыстання, доступ да іх падчас абмежаваны нават вузкаму колу спецыялістаў. Таму работа, рэалізуемая стваральнікамі банка даных, мае фундаментальнае значэнне для захавання гістарычнай спадчыны і прадастаўлення неабмежаванай колькасці асобаў доступу да гераічнай гісторыі станаўлення беларускай дзяржаўнасці.