06.11.2014

Экспресс-бюллетень законодательства Республики Беларусь за период с 30 октября по 5 ноября 2014 г.

Декреты и указы Президента Республики Беларусь

1/15373 (04.11.2014)
О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12.
Декрет Президента Республики Беларусь от 3 ноября 2014 г. № 4

Внесены изменения и дополнения в Положение о Парке высоких технологий, утвержденное Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий».

1/15375 (04.11.2014)
О реализации инвестиционного проекта.
Указ Президента Республики Беларусь от 3 ноября 2014 г. № 508

Указом определено осуществить в 2014–2017 годах реализацию инвестиционного проекта «Строительство комплекса зданий государственного учреждения «Клинический медицинский центр» в районе дер. Ждановичи Минского района», предусматривающего проектирование и строительство комплекса зданий с инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимой для его функционирования.

В соответствии с Указом финансирование работ по проектированию и строительству комплекса зданий осуществляется:

 • в 2014 году за счет средств бюджета г. Минска;
 • в 2015–2017 годах ежегодно в размере:
  • 25 процентов – из средств республиканского бюджета в рамках государственной инвестиционной программы на 2015–2017 годы;
  • 75 процентов – из средств бюджета г. Минска.

Постановления Правительства Республики Беларусь

5/39639 (31.10.2014)
О внесении изменений и дополнения в стратегию Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012–2020 годы.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2014 г. № 1013

Постановлением внесены изменения и дополнение в стратегию Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012–2020 годы, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 2012 г. № 205.

5/39641 (31.10.2014)
Аб правядзенні навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці».
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2014 г. № 1020

Згодна з пастановай з 12 снежня 2014 г. па 11 студзеня 2015 г. будзе праведзена навагодняя дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» з удзелам рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамаў, Мінскага гарвыканкама і іншых мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў. Акрамя таго, да названай акцыі рэкамендавана далучыцца таксама грамадскім аб’яднанням і іншым арганізацыям.

У рамках навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» 24 снежня 2014 г. у г. Мінску на базе дзяржаўнай установы «Палац Рэспублікі» Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь будзе праведзена дабрачыннае навагодняе свята з уручэннем падарункаў дзецям ва ўзросце 8–14 гадоў з ліку:

 • дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без бацькоўскай апекі, выхаванцаў дзіцячых інтэрнатных устаноў;
 • дзяцей-інвалідаў;
 • дзяцей з мнагадзетных і малазабяспечаных сем’яў, сем’яў бежанцаў;
 • дзяцей з сем’яў ваеннаслужачых, асоб начальніцкага і радавога саставу Следчага камітэта, органаў унутраных спраў і фінансавых расследаванняў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, якія загінулі (памерлі) або сталі інвалідамі пры выкананні абавязкаў воінскай службы (службовых абавязкаў), з сем’яў работнікаў, што абслугоўвалі воінскія кантынгенты ў Афганістане або іншых дзяржавах, на тэрыторыі якіх вяліся баявыя дзеянні, якія загінулі (памерлі) або сталі інвалідамі ў перыяд вядзення баявых дзеянняў;
 • дзяцей, якія пацярпелі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС;
 • навучэнцаў кадэцкіх вучылішч;
 • навучэнцаў, якія ўзнагароджаны па выніках раённых, абласных (Мінскай гарадской), рэспубліканскіх і міжнародных алімпіяд, творчых конкурсаў і спартыўных спаборніцтваў;
 • навучэнцаў, якія маюць поспехі ў грамадскай рабоце.

Аблвыканкамам і Мінскаму гарвыканкаму рэкамендавана правесці дабрачынныя навагоднія святы для дзяцей 26–30 снежня 2014 г. з удзелам кіраўніцтва аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама ў абласных цэнтрах і г. Мінску, а таксама ва ўсіх гарадах і раёнах краіны ў час школьных канікулаў з удзелам кіраўніцтва гарадоў і раёнаў.

5/39642 (03.11.2014)
О финансировании государственных программ и мероприятий в 2015 году.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2014 г. № 1021

Постановлением утвержден план финансирования открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий в 2015 году.

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

5/39643 (03.11.2014)
О проведении переговоров по проекту международного договора, его подписании и временном применении.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2014 г. № 1022

Постановлением одобрен проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 октября 2002 года в качестве основы для проведения переговоров.

В соответствии с постановлением Министерство внутренних дел Республики Беларусь уполномочено на проведение переговоров по проекту Протокола и его подписание.

Постановлением предусмотрено временное применение Протокола.

5/39644 (03.11.2014)
О внесении дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 1656.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2014 г. № 1023

Внесены дополнение и изменение в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 1656 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 августа 2010 г. № 424».

5/39645 (03.11.2014)
О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 1998 г. № 1705.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2014 г. № 1024

Внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 1998 г. № 1705 «Об учреждении Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества».

5/39647 (03.11.2014)
О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2014 г. № 1026

Внесены изменения и дополнения в:

 • постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 1691 «О Межведомственном совете по предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табака при Совете Министров Республики Беларусь»;
 • постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 741 «О создании рабочей группы для подготовки предложений об упрощении налоговой системы Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2005 г. № 506»;
 • постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 2006 г. № 1411 «О Республиканской комиссии по решению вопросов утилизации лома и отходов с наличием драгоценных металлов и драгоценных камней, переработка которых экономически нецелесообразна»;
 • постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 817;
 • постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2010 г. № 1021 «О Координационном совете по сближению законодательства Республики Беларусь с Международными стандартами финансовой отчетности»;
 • постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2013 г. № 13 «О некоторых вопросах организации работы по возврату налога на добавленную стоимость в случае вывоза товаров за пределы таможенной территории Таможенного союза».

Постановление вступило в силу 5 ноября 2014 г.

5/39652 (04.11.2014)
О Концепции развития охотничьего хозяйства в Республике Беларусь.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2014 г. № 1029

Постановлением утверждена Концепция развития охотничьего хозяйства в Республике Беларусь.

Концепция разработана в целях обеспечения устойчивого развития охотничьего хозяйства в Республике Беларусь путем формирования и реализации основных направлений государственной политики в данной сфере.

Положения Концепции являются основой для формирования Государственной программы развития охотничьего хозяйства на 2016–2020 годы, а также последующих целевых программ развития охотничьего хозяйства и совершенствования законодательства в области ведения охотничьего хозяйства.

Согласно Концепции целью развития охотничьего хозяйства является создание условий для максимального удовлетворения потребности граждан в охоте, продукции охоты и связанной с охотой рекреации, развития иностранного охотничьего туризма на основе сохранения естественного продуцирования охотничьих угодий и увеличения их биологического разнообразия путем стимулирования максимальной экологически обоснованной продуктивности популяций охотничьих животных и повышения эффективности охотохозяйственной деятельности.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

 • обеспечить рост численности охотничьих животных, в первую очередь копытных (лось, олень, косуля и другие), до оптимального уровня и их экологически устойчивое использование путем предотвращения вреда жизни и здоровью этих животных от вредного воздействия антропогенных факторов, болезней, чрезвычайных ситуаций, неблагоприятных условий окружающей среды и организации охоты;
 • совершенствовать законодательство в области ведения охотничьего хозяйства и охоты на основе гласности и доступности содержания правовых норм;
 • разработать эффективные формы контроля за состоянием ресурсов охотничьих животных, в том числе находящихся в пользовании, с применением передовых технологий;
 • создать благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов в области ведения охотничьего хозяйства;
 • обеспечить гражданам Республики Беларусь доступность занятия охотой;
 • повысить уровень культуры проведения охоты, в том числе создать в каждом охотничьем хозяйстве комфортные условия для отдыха охотников;
 • повысить заинтересованность охотников в надлежащем осуществлении охраны ресурсов охотничьих животных, а также в качественном проведении биотехнических мероприятий путем закрепления за ними конкретных участков охотничьих угодий;
 • повысить эффективность использования продукции охоты за счет проведения мероприятий по организации ее закупки у охотников и обеспечения возможности ее переработки и реализации через розничную торговую сеть.

Участниками реализации Концепции являются республиканские органы государственного управления с учетом их компетенции, подчиненные им организации, местные исполнительные и распорядительные органы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, общественные и государственно-общественные объединения.

5/39653 (04.11.2014)
О внесении изменений и дополнения в постановления Совета Министров Республики Беларусь.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2014 г. № 1030

Постановлением внесены изменения и дополнение в:

 • Порядок проведения лесоустройства лесного фонда, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2001 г. № 1030;
 • Порядок ведения государственного лесного кадастра, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2001 г. № 1031;
 • Порядок ведения государственного учета лесного фонда, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2001 г. № 1032;
 • Инструкцию о порядке учета, хранения, заполнения и выдачи лесорубочного билета, ордера и лесного билета, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 1276;
 • Государственную программу развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2010 г. № 1626;
 • мероприятия по выполнению Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 942.

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

5/39654 (04.11.2014)
О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 6 августа 2014 г. № 397.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2014 г. № 1031

Постановлением утверждены:

 • Положение о порядке заключения договора на технологическое присоединение электроустановок к электрическим сетям;
 • Положение о порядке формирования платы за технологическое присоединение электроустановок к электрическим сетям.

Кроме того, постановлением внесены изменения и дополнение в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

Постановление вступает в силу с 9 ноября 2014 г.

5/39657 (04.11.2014)
О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2014 г. № 1034

Постановлением внесены изменения и дополнения в:

 • Положение о Министерстве культуры Республики Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2001 г. № 1558 «Вопросы Министерства культуры Республики Беларусь»;
 • Статут дзяржаўнай установы «Нацыянальная бібліятэка Беларусі», зацверджаны пастановай Савета Miніcтpaў Рэспублікі Беларусь ад 20 лютага 2003 г. № 285;
 • Положение об обязательном бесплатном экземпляре документов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1284.

Постановление вступает в силу с 9 ноября 2014 г.

5/39658 (04.11.2014)
О проведении переговоров по проекту Протокола о прекращении действия Учредительного договора о создании Фонда поддержки культурного сотрудничества Содружества Независимых Государств от 11 сентября 1998 года и подписании данного Протокола.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2014 г. № 1035

Постановлением одобрен проект Протокола о прекращении действия Учредительного договора о создании Фонда поддержки культурного сотрудничества Содружества Независимых Государств от 11 сентября 1998 года в качестве основы для проведения пререговоров.

5/39659 (04.11.2014)
О внесении изменения и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2014 г. № 65.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2014 г. № 1036

Внесены изменение и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2014 г. № 65 «О тарифных квотах на ввоз свинины и мяса птицы в 2014 году».

Постановление вступило в силу 6 ноября 2014 г.

5/39660 (04.11.2014)
О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 6 мая 2014 г. № 213.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2014 г. № 1037

Постановлением утверждены:

 • Положение о порядке снабжения предметами формы одежды и знаками различия лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, имеющих специальные звания милиции и внутренней службы, и Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь при Министерстве связи и информатизации;
 • Положение о порядке выплат денежной компенсации взамен положенных по нормам снабжения предметов формы одежды и знаков различия лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, имеющим специальные звания милиции и внутренней службы (кроме курсантов учреждений образования Министерства внутренних дел), и Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь при Министерстве связи и информатизации.

5/39662 (04.11.2014)
О проведении переговоров по проекту Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном признании виз государств – участников Содружества Независимых Государств от 13 ноября 1992 года и подписании данного Протокола.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2014 г. № 1039

Постановлением одобрен проект Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном признании виз государств – участников Содружества Независимых Государств от 13 ноября 1992 года в качестве основы для проведения переговоров.

Нормативные правовые акты Национального банка, Национальной академии наук Беларуси, министерств, иных республиканских органов государственного управления

8/29236 (30.10.2014)
Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2015 год.
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17 октября 2014 г. № 91

Постановлением установлена расчетная норма рабочего времени на 2015 год при полной норме его продолжительности не более:

 • для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2032 часов;
 • для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2026 часов.

Постановление вступило в силу 1 ноября 2014 г.

8/29238 (31.10.2014)
О внесении изменений в постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 15 октября 2002 г. № 13.
Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 18 августа 2014 г. № 42

Внесены изменения в постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 15 октября 2002 г. № 13 «Об учреждении республиканской тиражной лотереи «Скарбнiца» и утверждении Инструкции по проведению республиканской тиражной лотереи «Скарбнiца».

8/29239 (31.10.2014)
Об утверждении Типовой инструкции по охране труда при выполнении работ по снятию, установке и креплению тентов автомобилей и прицепов.
Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 29 сентября 2014 г. № 33

Утвержденная Типовая инструкция устанавливает общие требования по охране труда при выполнении работ по снятию, установке и креплению тентов на механические транспортные средства и составы транспортных средств категорий «B», «С», «ВE», «СE».

К работе по снятию, установке и креплению тентов автомобилей, прицепов, полуприцепов допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию по профессии (специальности), прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению работ на высоте, а также обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

В процессе работы возможно воздействие на работающих следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

 • расположение рабочего места выше поверхности земли и связанное с этим возможное падение работающего;
 • падение незакрепленного груза;
 • падение с крыши транспортного средства снега и воды (ледяной корки).

В соответствии с Типовой инструкцией работающие обязаны:

 • знать и соблюдать требования безопасности при выполнении работ на высоте;
 • использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты, соблюдать требования по охране труда, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;
 • сообщать непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя о неисправности транспортного средства, приспособлений и конструкций для подъема и работ на высоте, средств индивидуальной защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;
 • знать устройство, основные параметры используемых приспособлений и конструкций для подъема и работ на высоте, факторы, влияющие на их устойчивость, причины потери их устойчивости;
 • применять безопасные способы работы с использованием приспособлений и конструкций для подъема и работ на высоте;
 • соблюдать установленный порядок производства работ с использованием приспособлений и конструкций для подъема и работ на высоте;
 • знать местонахождение аптечки первой медицинской помощи универсальной.

Работающие с учетом воздействующих на них вредных и (или) опасных производственных факторов обеспечиваются в соответствии с законодательством средствами индивидуальной защиты.

За невыполнение требований настоящей Типовой инструкции работающие несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

Кроме того, Типовой инструкцией установлены требования по охране труда перед началом работы, при выполнении работы, по окончании работы, а также в аварийных ситуациях.

Постановление вступило в силу 2 ноября 2014 г.

8/29240 (31.10.2014)
Об утверждении Положения о Квалификационной комиссии по проведению аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера и подтверждения квалификации физическими лицами, имеющими сертификат профессионального бухгалтера.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 сентября 2014 г. № 63

Утвержденное Положение определяет порядок деятельности Квалификационной комиссии по проведению аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера и подтверждения квалификации физическими лицами, имеющими сертификат профессионального бухгалтера (Квалификационная комиссия).

Квалификационная комиссия создается Министерством финансов Республики Беларусь для приема квалификационных экзаменов на право получения сертификата профессионального бухгалтера и проведения тестирования для подтверждения квалификации физическими лицами, имеющими сертификат профессионального бухгалтера.

В соответствии с Положением полномочиями Квалификационной комиссии являются:

 • прием квалификационных экзаменов у физических лиц, претендующих на получение сертификата профессионального бухгалтера;
 • проведение тестирования физических лиц, имеющих сертификат профессионального бухгалтера;
 • внесение предложений Министерству финансов Республики Беларусь:
  • о прохождении либо непрохождении претендентами аттестации;
  • о подтверждении либо неподтверждении профессиональными бухгалтерами квалификации;
  • по формированию программы квалификационных экзаменов и тестирования.

Решение Квалификационной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Квалификационной комиссии.

Голосование проводится в отсутствие претендента (профессионального бухгалтера), в отношении которого принимается решение Квалификационной комиссии о прохождении либо непрохождении аттестации (подтверждении либо неподтверждении квалификации).

На основании результатов квалификационных экзаменов (тестирования) Квалификационная комиссия вносит Министерству финансов Республики Беларусь предложения о прохождении либо непрохождении аттестации претендентами (подтверждении либо неподтверждении квалификации профессиональными бухгалтерами).

Решение о прохождении либо непрохождении аттестации претендентами (подтверждении либо неподтверждении квалификации профессиональными бухгалтерами) принимается Министерством финансов Республики Беларусь на основании протокола заседания Квалификационной комиссии с соответствующими предложениями в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола членами Квалификационной комиссии, принимавшими квалификационные экзамены (проводившими тестирование).

Постановление вступило в силу 2 ноября 2014 г.

8/29241 (31.10.2014)
О внесении дополнений и изменений в выпуск 52 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 октября 2014 г. № 94

Постановлением внесены дополнения и изменения в выпуск 52 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденный постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 ноября 2003 г. № 147.

Постановление вступает в силу в силу с 1 января 2015 г.

8/29243 (03.11.2014)
О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 51.
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 сентября 2014 г. № 44

Постановлением внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденную постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 51.

Постановление вступило в силу 6 ноября 2014 г.

8/29244 (05.11.2014)
Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность», внесении изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50, признании утратившим силу постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 14 декабря 2006 г. № 161.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46

Постановлением утвержден Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность».

Кроме того, внесены изменения в Инструкцию о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденную постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50.

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 14 декабря 2006 г. № 161 «Об утверждении нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету» признано утратившим силу.

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

8/29247 (05.11.2014)
О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 13 декабря 2006 г. № 79.
Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 27 октября 2014 г. № 210

Внесены изменения и дополнения в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 13 декабря 2006 г. № 79 «Об установлении перечня документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности Министерства юстиции Республики Беларусь, организаций, входящих в систему Министерства юстиции Республики Беларусь, судов и адвокатуры, с указанием сроков хранения».

Нормативные правовые акты областных, Минского городского Советов депутатов, облисполкомов, Минского горисполкома

9/66884 (30.10.2014)
Аб прысваенні найменняў састаўным часткам г. Мінска.
Решение Минского городского Совета депутатов от 17 октября 2014 г. № 62

9/66885 (31.10.2014)
Об установлении схемы землеустройства Зельвенского района Гродненской области.
Решение Гродненского областного исполнительного комитета от 16 октября 2014 г. № 562

9/66935 (03.11.2014)
Об установлении границ некоторых административно-территориальных единиц Могилевской области.
Решение Могилевского областного Совета депутатов от 15 октября 2014 г. № 5-4

9/66977 (05.11.2014)
Об установлении средних нормативов расхода тепловой энергии.
Решение Минского городского исполнительного комитета от 21 октября 2014 г. № 2624

(с) Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
При использовании материала ссылка на Национальный центр правовой информации Республики Беларусь обязательна!