Могилёвская область

Нотариат

Могилёвская область

Могилёвская областная нотариальная палата

Телефон: 8 (0222) 76-92-62
Адрес: 212030, г. Могилёв, ул. Дзержинского, 9

Сайт: https://mogilev.belnotary.by/

Подробнее: http://belnotary.by/kontakty/mogilevskaya-oblastnaya-notarialnaya-palata/

Нотариальная контора № 1 Ленинского района г. Бобруйска

Телефон: 8 (0225) 70-81-10
Адрес: 213815, Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Пролетарская, 31а

Подробнее: https://belnotary.by/spravochnaya-informatsiya/nayti-notariusa/spisok-kontor-byuro/mogilevskiy-notarialnyy-okrug/notarialnaya-kontora-1-leninskogo-rayona-g-bobruyska/

Нотариальная контора № 1 Ленинского района г. Могилёва

Телефон: 8 (0222) 63-62-19
Адрес: 212001, г. Могилёв, пер. Крупской, 5

Подробнее: https://belnotary.by/spravochnaya-informatsiya/nayti-notariusa/spisok-kontor-byuro/mogilevskiy-notarialnyy-okrug/notarialnaya-kontora-1-leninskogo-rayona-g-mogilyeva/

Нотариальная контора № 1 Октябрьского района г. Могилёва

Телефон: 8 (0222) 72-58-81
Адрес: 212036, г. Могилёв, пр-т Шмидта, 7

Подробнее: https://belnotary.by/spravochnaya-informatsiya/nayti-notariusa/spisok-kontor-byuro/mogilevskiy-notarialnyy-okrug/notarialnaya-kontora-1-oktyabrskogo-rayona-g-mogilyeva/

Нотариальная контора № 2 Ленинского района г. Бобруйска

Телефон: 8 (0225) 71-41-82
Адрес: 213826, Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Пушкина, 159

Подробнее: https://belnotary.by/spravochnaya-informatsiya/nayti-notariusa/spisok-kontor-byuro/mogilevskiy-notarialnyy-okrug/notarialnaya-kontora-2-leninskogo-rayona-g-bobruyska/

Нотариальная контора № 2 Ленинского района г. Могилёва

Телефон: 8 (0222) 74-34-23
Адрес: 212003, г. Могилёв, ул. Челюскинцев, 62

Подробнее: https://belnotary.by/spravochnaya-informatsiya/nayti-notariusa/spisok-kontor-byuro/mogilevskiy-notarialnyy-okrug/notarialnaya-kontora-2-leninskogo-rayona-g-mogilyeva/

Нотариальная контора № 2 Октябрьского района г. Могилёва

Телефон: 8 (0222) 63-42-23
Адрес: 212004, г. Могилёв, пр-т Витебский, 52

Подробнее: https://belnotary.by/spravochnaya-informatsiya/nayti-notariusa/spisok-kontor-byuro/mogilevskiy-notarialnyy-okrug/notarialnaya-kontora-2-oktyabrskogo-rayona-g-mogilyeva/

Нотариальная контора № 3 Октябрьского района г. Могилёва

Телефон: 8 (0222) 63-91-95
Адрес: 212002, г. Могилёв, пр-т Пушкинский, 6

Подробнее: https://belnotary.by/spravochnaya-informatsiya/nayti-notariusa/spisok-kontor-byuro/mogilevskiy-notarialnyy-okrug/notarialnaya-kontora-3-oktyabrskogo-rayona-g-mogilyeva/

Нотариальная контора Белыничского района

Телефон: 8 (02232) 7-17-95
Адрес: 213051, Могилёвская обл., г. Белыничи, ул. Ленинская, 57

Подробнее: https://belnotary.by/spravochnaya-informatsiya/nayti-notariusa/spisok-kontor-byuro/mogilevskiy-notarialnyy-okrug/notarialnaya-kontora-belynichskogo-rayona/

Нотариальная контора Бобруйского района

Телефон: 8 (0225) 71-74-45
Адрес: 213826, Могилёвская обл., г. Бобруйск, ул. Либкнехта, 77-62

Подробнее: https://belnotary.by/spravochnaya-informatsiya/nayti-notariusa/spisok-kontor-byuro/mogilevskiy-notarialnyy-okrug/notarialnaya-kontora-bobruyskogo-rayona/


1 2 3 4